Det här är en lättöverskådlig mall för att få reda på var dina pengar tar vägen. Du kan lägga till eller ta bort rader. Ett tips är att lägga in fasta avgifter som du känner till långt i förväg, t ex CSN-lån som ska betalas tillbaka, abonnemangsavgifter som är samma varje månad, försäkringar osv. Alla summor som läggs in summeras automatiskt och du kan lätt se hur mycket minus eller plus du ligger på för året vid varje given tidpunkt.